EGBA peräänkuuluttaa yhtäläistä turvallisuutta kasinoalalla

EGBA toivoo kasinoalalle suojaa
Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhtäläinen suoja kaikille rahapelien käyttäjille kaikkialla Euroopan unionissa. Tällainen on Euroopan peli- ja vedonlyöntiyhdistyksen (EGBA) Euroopan unioniin kohdistaman pyynnön luonne. Ja tämä erityinen yhdenvertaisen kohtelun ja suojelun tapa saavutetaan AGBA:n mukaan vasta silloin, kun onlinekasino -alaan liittyvät yhtenäiset kuluttajan oikeudet on muotoiltu ja otettu käyttöön.

EGBA:n hiljattain Twitteriin lähettämän viestin mukaan yhdenmukaiset kuluttajaoikeudet takaavat korkeatasoisen suojan kaikille eurooppalaisille kasinoasiakkaille.

Yhdenmukainen suoja tavoitteena

EGBA toteaa myös, että yhdenmukaiset oikeudet takaavat pelaajien ja vedonlyöjien tasavertaisen suojan kaikkialla Euroopan mantereella, ja lisäävät myös avoimuutta ja oikeusturvaa sekä yleistä kasino- ja onlinekasinoalan turvallisuutta.

EGBA kertoo, että sen yhtenäistä lainsäädäntöä koskeva näkökulma on seurausta siitä, että se on tutkinut kahden erillisen, riippumattoman tutkimuksen tuloksia.

Kahdesta tutkimuksesta ensimmäisessä tutkittiin mainoslainsäädäntöä koskevia puitteita kaikkiaan 15 Euroopan unionin maan kasinomarkkinoilla. EGBA kertoo tuloksia tutkiessaan havainneensa, että vain kuudella jäsenvaltioista oli voimassa alaikäisten suojelua koskevia sääntöjä, erityisesti liittyen estämään ennenaikaista altistumista rahapelimainoksille.

Näkökulma on mielenkiintoinen, etenkin kun se on samansuuntainen kuin London City University:n vuonna 2018 julkaistua vuoden tutkimus. Tutkimuksessa todettiin, että vain yksi EU: n jäsenvaltio oli menestyksekkäästi pannut täytäntöön EU: n vuoden 2014 luettelon suosituksista ja ohjeista asiakkaiden suojaamiseksi.

Vastahedotuksia

EGBA on myöhemmin ehdottanut kuluttajien oikeuksia koskevia ehdotuksia, joista merkittävin on yleiseurooppalaisen itsensä poissulkemisrekisterin ja järjestelmän perustaminen. Tämä rekisteri korvaa perustamisensa jälkeen tehokkaasti nykyiset olemassa olevat, kasinoiden itsensä ylläpitämät itsensä poissulkujärjestelmät.

Mainitsemisen arvoista on myös se, että rekisteri tulee estämään käyttäjää pääsemästä mihinkään säänneltyihin uhkapeleihin ja kasinoihin koko Euroopan unionissa, mikä luo siten yhtenäisyyden, yhdenmukaisen ja asianmukaisen valvonnan tunteen.

Lisäksi EGBA kehotti komissiota laatimaan oman käytännesäännöt, jotka koskevat vastuullisia mainontakäytäntöjä siltä osin kuin ne liittyvät verkkopelaamiseen. EGBA:n mukaan säännöt ovat tehokkaita vasta sitten, kun niitä sovelletaan yhdenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla.

Bounce Rate Pop

Kiinnostaako Suomen PARHAAT nettikasinot?